Publikacje

Nasze publikacje

Na temat naszej działalności zostało wydanych kilka publikacji

Historia i działalność Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie została przedstawiona w trzech publikacjach znajdujących się w księgozbiorze Domu oraz Bibliotece Publicznej w Pleszewie.

Pierwszą z nich jest książka „Trochę wiosny jesienią. Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie wczoraj i dziś” wydana z okazji 140-lecia działalności Domu. Pozycja ta zawiera między innymi szczegółową historię od roku 1854 – czyli daty pierwszej informacji źródłowej na temat naszej jednostki, napisanej w języku niemieckim i zamieszczonej w numerze 19 Tygodnika Powiatu Pleszewskiego z dnia 10 maja 1854 roku – do roku 1994.

Tytuł: Trochę wiosny jesienią. Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie wczoraj i dziś
Autor: Jan Piasecki
Rok wydania: 1994
Wydawca: DPS Pleszew

Druga publikacja pt. „Tu jest nasz dom” autorstwa Bogdana Jędrasiaka wydana została w roku 2004 z okazji jubileuszowych obchodów 150-lecia powstania Domu. Obejmuje okres działalności od 1995 do 2004 roku i przedstawia między innymi życie codzienne mieszkańców, życie kulturalne, rekreacyjne, sportowe, religijne. Streszcza także uroczystości jubileuszowe i wydarzenia minionego dziesięciolecia.

Tytuł: Tu jest nasz dom
Autor: Bogdan Jędrasiak
Rok wydania: 2004
Wydawca: DPS Pleszew

Publikacja trzecia powstała w ramach projektu pod nazwą „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”, współfinansowanego ze środków MF EOG i NMF 2009-2014 w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”. Pozycja ta przedstawia zagadnienie opieki długoterminowej na przykładzie naszego Domu.

Tytuł: Dom pomocy społecznej jako instytucja opieki długoterminowej. Standardy funkcjonowania na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Autor: dr Andrzej Stogowski
Rok wydania: 2015
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Pleszewie

EnglishGermanPolish
MENU