Partnerzy krajowi

Partnerzy krajowi

Partnerzy krajowi

  • – Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Pleszewie
  • – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • – Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział w Poznaniu
  • – Fundacja Laboratorium Architektury 60+
  • – Współpraca z lokalnymi instytucjami takimi jak: szkoły, przedszkola, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, Centrum Wolontariatu, biblioteki
  • – Polskie Towarzystwo Opieki Farmaceutycznej
EnglishGermanPolish
MENU