Innowacje społeczne

Innowacje społeczne

Przedsięwzięcia, w których bierzemy udział

Wielkopolskie Innowacje Społeczne

W ramach  projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane są dwa projekty.

 

Pierwszym z nich jest projekt pn. „Medycyna leczy a natura uzdrawia. Utworzenie ogrodu sensorycznego dla osób zależnych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”. Infrastruktura ogrodu składać się  będzie z:
– roślin o różnych formach i typach,
– ścieżek ogrodowych,
– ścieżek sensorycznych,
– kaskady z oczkiem wodnym,
– blatów do pielęgnacji roślin, które ułatwiają kontakt z roślinami dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową,
– blatów dotykowych,
– miejsc do spotkań towarzyskich z grillem,
– zagrody dla królików,
– kurnika z wolierą,
– pomieszczenia gospodarczego,
– karmników i budek lęgowych dla dzikich ptaków,
– architektury ogrodowej (altanki, ławek, huśtawki z pergolą),
– wydzielonego miejsca do ćwiczeń gimnastycznych.
Przebywanie i praca w tak przygotowanym ogrodzie sensorycznym ma poprawić samopoczucie, zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną, wpłynąć na wzrost samooceny osób korzystających oraz poprawić ich relacje społeczne.

Odwiedź nasz blog dotyczący „Ogrodu sensorycznego”.

 

Drugim projektem jest przedsięwzięcie pn. „Stolik pamięci”. Dbając o podnoszenie standardów opieki dąży się do rozszerzania proponowanych form terapii. W ramach tych działań podjęto starania zmierzające w kierunku wzmocnienia podmiotowości osób zależnych poprzez przygotowanie innowacyjnego  urządzenia. Innowacja  dotyczy stworzenia stolika pamięci dla osób zależnych, starszych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Stolik pamięci jest urządzeniem zaprojektowanym przede wszystkim po to, by poprawiać zdrowie i samopoczucie osób starszych wspierać ich aktywizację poprzez dostarczanie w przystępny i atrakcyjny sposób różnego rodzaju zasobów wiedzy i kultury. Multimedialne urządzenie z wyglądu  przypomina sekretarzyk, forma mebla ma osłabiać lęk osób starszych przed nowoczesną technologią, a przez to zachęcać do korzystania z niej i przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu.

Odwiedź nasz blog dotyczący „Stolika pamięci”

Broszura - Ogród sensoryczny

Broszura - Stolik pamięci

Dokumenty do pobrania

Medycyna leczy a natura uzdrawia. Utworzenie ogrodu sensorycznego dla osób zależnych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Stolik Pamięci

Zapraszamy również na stronę internetową Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu poświęconą innowacjom. Można na niej znaleźć informacje o realizowanych  projektach oraz bieżących działaniach ROPS Poznań w tym zakresie. Znajdą się tam również informacje nt. Wielkopolskich Innowacji Społecznych.

link: http://innowacje.rops.poznan.pl/

EnglishGermanPolish
MENU