Usługi zdrowotne

Usługi zdrowotne

Zapewniamy naszym mieszkańcom dostęp do usług zdrowotnych

Zapewniamy kompleksową opiekę i pielęgnację w możliwie najszerszym zakresie. Posiadamy wykwalifikowany personel reagujący na wszelkie potrzeby podopiecznych.

Świadczenia zdrowotne realizowane są na zasadach ogólnych z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Mieszkańcy są pod opieką lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej, a gdy wymagają specjalistycznej opieki pielęgniarskiej to również mogą skorzystać z usług pielęgniarskiej opieki długoterminowej lub hospicyjnej.

Wizyty lekarza rodzinnego odbywają się raz w tygodniu na terenie Domu w gabinecie lekarskim i na każde inne wezwanie w razie potrzeby. W nagłych przypadkach personel wzywa pogotowie ratunkowe.

Konsultacje specjalistyczne odbywają się zgodnie z potrzebami mieszkańca i na zlecenie lekarza rodzinnego, który wystawia na nie skierowania. Na terenie Domu przyjmuje również lekarz psychiatra dwa razy w miesiącu.

Opiekę medyczną nad mieszkańcem oprócz świadczeń gwarantowanych sprawują pielęgniarki zatrudnione w DPS na etatach. Zapewniają one opiekę całodobową w systemie trzyzmianowym, które wykonują mieszkańcom zlecone przez lekarzy zabiegi tj. iniekcje, opatrunki, zakraplanie oczu, pomiar poziomu cukru we krwi, pobieranie materiału do analizy laboratoryjnych, pomiar podstawowych parametrów, podawanie leków, rejestracja i koordynacja wyjazdów do specjalisty, profilaktyka przeciwodleżynowa.

Nasz Dom zapewnia mieszkańcom również opiekę psychologiczną z psychologiem , który jest zatrudniony na etacie.

Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie pokrywa  koszty pieluchomajtek oraz w części odpłatność za leki.

EnglishGermanPolish
MENU