Terapia uzależnień

Terapia uzależnień

Posiadamy w swoich strukturach Pododdział dla osób uzależnionych od alkoholu

W pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu panowie realizują 12-miesięczny program terapeutyczny stworzony specjalnie na potrzeby tego miejsca, dostosowany do możliwości uczestników i uwzględniający ograniczenia wynikające z ich wieku i współistniejących chorób.

Wykwalifikowany, empatyczny i kreatywny zespół bazuje na zasobach podopiecznych organizując zajęcia terapeutyczne i stwarzając możliwości spędzania czasu zgodnie z zainteresowaniami, umiejętnościami oraz talentami mieszkańców. Naszym celem jest podniesienie satysfakcji z życia osobistego uczestników programu, zainicjowanie procesu zdrowienia w chorobie alkoholowej i utrzymanie zmian.

Dzięki wsparciu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego mamy możliwość poszerzania naszej oferty terapeutycznej, realizujemy ciekawe pomysły mieszkańców, co wzmacnia ich poczucie sprawstwa, które z kolei jest bardzo istotnym aspektem procesu terapeutycznego.

Program terapeutyczny pododdziału realizowany jest na czterech płaszczyznach:

  • – terapia problemów alkoholowych,
  • – rehabilitacja i leczenie,
  • – trening pamięci i relaksacja,

– terapia zajęciowa.

Celem terapii problemów alkoholowych jest nabywanie kompetencji w radzeniu sobie z mechanizmami choroby alkoholowej, wspieranie trzeźwości, wzmacnianie u uczestników poczucia skuteczności oraz nabycie przez nich umiejętności ważnych dla zachowania abstynencji po opuszczeniu pododdziału. Ta podstawowa część programu realizowana jest podczas zajęć grupowych, sesji indywidualnych oraz podczas spotkań społeczności. Zespół dokłada starań, żeby zajęcia te były atrakcyjne, wykorzystuje różnorodne materiały terapeutyczne oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny. Prowadzimy również zajęcia z zastosowaniem alkogogli, dzięki którym demonstrujemy upośledzenie zmysłów po spożyciu alkoholu w zależności od warunków (dzień/noc) i ilości spożytego alkoholu oraz narkogogli, które symulują skutki używania narkotyków.

W ramach modułu leczniczo-rehabilitacyjnego panowie objęci są opieką lekarza rodzinnego oraz lekarza psychiatry, korzystają również z innych konsultacji lekarskich w specjalistycznych poradniach. Mieszkańcy, którzy chcą utrzymać bądź podnieść sprawność fizyczną oraz osoby ze schorzeniami narządu ruchu mają do dyspozycji dwie sale rehabilitacyjne – w jednej funkcjonuje Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL), w drugiej siłownia.

Ważnym elementem programu są relaksacja i trening pamięci. Relaksacja z wykorzystaniem treningu autogennego, elementów muzykoterapii, aromaterapii, świec, pomaga radzić sobie z silnym napięciem emocjonalnym oraz negatywnymi myślami. Trening pamięci zaś służy poprawie koncentracji i uwagi, zwiększa sprawność pamięci, przeciwdziała jej degradacji oraz pomaga radzić sobie ze stresem, a dzięki temu i z chęcią picia. Mózg ludzki wymaga stałej aktywizacji, bez której jego funkcje słabną, dlatego należy go odpowiednio stymulować. Panowie korzystają z systemu RehaCom, który stanowi komputerowo wspomaganą rehabilitację osób z zaburzeniami funkcji poznawczych. Dzięki niemu mieszkańcy trenują zdolność uczenia się, koncentrację i uwagę, umiejętność rozwiązywania problemów i myślenie, zaburzenia pamięci i rozpoznawania twarzy, logiczne myślenie, koordynację wzrokowo-ruchową, szybkość i dokładność przetwarzania informacji, funkcję planowania oraz zaburzenia funkcji poznawczych po udarze i wylewie.

Ostatnim modułem programu jest terapia zajęciowa, która ma na celu pobudzanie i wspieranie aktywności uczestników zajęć, rozwijanie zainteresowań, podtrzymanie bądź poprawę sprawności psychofizycznej, przeciwdziałanie nudzie, wypełnienie czasu wolnego, co w konsekwencji także służy utrzymaniu trzeźwości. Prowadzimy zajęcia stolarskie, plastyczne, manualne, modelarskie, krawieckie, sportowe, komputerowe, kulinarne, muzykoterapię, biblioterapię, zajęcia teatralne (przygotowujemy przedstawienia), wyjeżdżamy na łowisko na zajęcia wędkarskie oraz na ranczo na animaloterapię (hipoterapia, dogoterapia, felinoterapia).

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa uczestnicy programu mają też możliwość udziału w przejażdżkach rowerowych, wyjścia na seanse filmowe w pleszewskim kinie, wyjazdu do teatru, a także podczas jednodniowych wycieczek mogą zwiedzać piękne i ważne miejsca w Polsce.

EnglishGermanPolish
MENU