Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa

Posiadamy w swojej ofercie szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych

TERAPIA ZAJĘCIOWA

Jako jeden z czynników rehabilitacji społecznej ma na celu włączenie mieszkańca domu pomocy społecznej w nurt życia domu i społeczeństwa. Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie jest zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, instruktorzy ds. kulturalno-oświatowych starają się zorganizować czas wolny proponując szeroki wachlarz zajęć.

Terapia przez sztukę (plastyko-terapia)  – zajęcia oparte na szeroko rozumianych sztukach plastycznych, które wykorzystują twórczo kreacyjną aktywność, jak: malowanie obrazów, wycinanie, modelowanie, wykonywanie kwiatów, malowanie na szkle, wykonywanie kompozycji z elementami suszonych kwiatów, szydełkowanie, haftowanie, wykonywanie ozdób świątecznych, wykonywanie wazonów z kolorowych butelek, szycie dekoracji, wycinanie i ozdabianie prac z drewna, wykonywanie papierowej wikliny, zimnej porcelany, filcowanie na sucho, wykonywanie kartek okolicznościowych, origami itp.

Zajęcia biblioterapii – opierają się głównie na wykorzystywaniu terapeutycznych wartości literatury, daje szansę oderwania się od smutnej rzeczywistości. Pomagają zrozumieć siebie i innych ludzi. Mogą stać się punktem wyjścia do rozważań nad własną sytuacją życiową, nad sposobem pomocy samemu sobie. Udział naszych mieszkańców w zajęciach biblioterapii może być bierny – gdy mieszkaniec słucha czytanej przez terapeutę książki, czynny – gdy osoba sama dobiera odpowiednią literaturę i czyta. Po przeczytaniu fragmentu książki przeprowadzana jest dyskusja. Zajęcia, utrzymujące sprawność psychiczną, treningi pamięci dla osób z demencją z otępieniem.

Zajęcia muzykoterapii – pozwalają w nawiązywaniu kontaktów, dają możliwość rozładowania wewnętrznych napięć, podwyższają umiejętność koncentracji. Podstawowym środkiem oddziaływania terapeutycznego jest słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek ale również nauka relaksacji przy odpowiedniej muzyce, trening autogenny Schultza i Jacobsona w radzeniu sobie ze stresem.

Zajęcia silwoterapii – to rodzaj terapii, mającej na celu przywrócenie bądź polepszenie sprawności fizycznej i psychicznej. Podstawowym środkiem oddziaływania terapeutycznego w silwoterapii jest kontakt z przyrodą: spacery, zbieranie grzybów, utrzymanie czystości na terenach zielonych, pomoc przy uprawie warzyw, sadzenie kwiatów, wycieczki piesze, rowerowe. Zajęcia te oddziałują na człowieka pozaintelektualnie, pobudzają do życia, a zarazem wyciszają emocje.

Zajęcia kulturalno-oświatowe – przygotowanie widowisk teatralnych, kabaretowych, konkursów recytatorskich, biesiad, zabaw oraz innych imprez okolicznościowych. Spotkania integracyjne (wyjazdy do innych Domów). Zajęcia te uczą pracy w grupie ale również obejmują elementarne zadania aktorskie, ćwiczenia dykcyjne, naukę i rozumienie tekstu literackiego, rozwijają wrażliwość, pobudzają wyobraźnię.

Zajęcia edukacyjno-informacyjne – dla osób z problemem alkoholowym. Pogłębianie wiadomości na temat problemu alkoholowego, mechanizmu uzależnienia możliwości terapii. Zajęcia dają możliwość wymiany doświadczeń, wzajemnego wspierania się i budowania motywacji do życia w abstynencji.

Zajęcia kulinarne – mają charakter praktyczno – teoretyczny. Na zajęciach realizowane są zagadnienia dotyczące racjonalnego żywienia, planowania i wykonania potraw różnego rodzaju, przygotowanie deserów, sałatek, wypiek ciastek. Nauka nakrywania do stołu, układania serwetek. Mieszkaniec poprzez te zajęcia trenuje umiejętności społeczne.

Zajęcia komputerowe – służą nie tylko rozwijaniu pasji, ale są również źródłem rozrywki i jednocześnie uczą poprzez zabawę. Uczestnicy tych zajęć nabywają umiejętności obsługi komputera, Internetu, wyszukiwania interesujących stron z zakresu np. sportu, muzyki, mogą na bieżąco śledzić wydarzenia kulturalne i polityczne z kraju i ze świata.

Zajęcia sportowe – na terenach rekreacyjno sportowych kręgielni plenerowej, boisku do piłki nożnej, siatkowej oraz udział w grach i zabawach – gry świetlicowe: warcaby, szachy. Zajęcia te mają za zadanie usprawnić mieszkańców. Pobudzają ich aktywność. Uczą zdrowej rywalizacji.

Zajęcia stolarskie w drewnie, sklejce – w pracowni stolarskiej uczestnicy zapoznają się w teorii i praktyce z metodami obróbki drewna. Pracując zarówno w tej jaki w innych pracowniach uczestnicy wyrabiają w sobie odpowiedzialność, przyswajają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy a także uczą się prawidłowej jej organizacji. Pracownia dysponuje narzędziami do majsterkowania takimi jak pilarka, różnego rodzaju piły, wyrzynarki, strugi, wiertarka, wiertarko-wkrętarka,  wiertarko-frezarka, szlifierka, tokarka, ściski stolarskie, kątowniki, miary, pilniki, młotki. Uczestnicy mogą poznać  możliwości zastosowania drewna, tworzyw drzewnych oraz nauczyć się różnych technologii obróbki tj. wyrzynanie, przecinanie, struganie, profilowanie, szlifowanie, wiercenie, wykańczanie powierzchni przez lakierowanie, obrabianie wąskich płaszczyzn w elementach płytowych i właściwy sposób ich łączenia. W pracowni powstają różnego rodzaju ozdoby okolicznościowe,  ramki, meble z palet. Prace są dostosowane do indywidualnych możliwości każdego uczestnika.

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata – Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Istotnym celem jest praca nad aktywacją percepcji, budowanie poczucia radości, bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie określonej ilościowych i jakościowych bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Sala Doświadczania Świata wyposażona jest w elementy umożliwiające pobudzanie zmysłów, w którym jednocześnie redukuje się bodźce zbędne, zakłócające postrzeganie. Wyposażenie Sali Doświadczania Świata: Tablica interaktywna jest urządzeniem przeznaczonym do rehabilitacji w zakresie stymulacji polisensorycznej, czyli oddziaływania na percepcję wzrokową, słuchową, dotykową. Emiter zapachów to urządzenie do aktywizacji zmysłu, węchu. Tor świetlno – dźwiękowy z tablicą kurantów doskonali koncentrację uwagi, sprawność manualną, koordynację wzrokowo – słuchową, rozwija równowagę. Projektor przestrzenny jego podstawowym celem jest uwrażliwianie zmysłu, wzroku na bodźce wizualne, koncentrowanie uwagi na zmieniających się na ścianie barwach i obrazach, rozwijanie kontroli nad pracą oczu. Kolumna wodna pozwala na uzyskanie efektu terapeutycznego w zakresie dźwięku, dotyku i wzroku. Domek lustrzany to pomieszczenie które daje efekt nieskończonej przestrzeni. Prysznic świetlny jest wykorzystywany jako urządzenie uspokajające oraz skupiające uwagę. Prysznic wyposażony jest w lampy UV, widoczne w ciemnościach zapewniają duży kontrast widzialnych bodźców Gwieździste niebo pozwala uzyskać niepowtarzalne efekty świetlne Tapeta UV podnosi poziom orientacji w wybranym otoczeniu.

Trening pamięcićwiczenie pamięci korzystnie wpływa na cały organizm człowieka wydatnie podnosi jego sprawność. Podczas zajęć podopieczni  trenują koncentrację, spostrzegawczość, słownictwo, sposób wysławiania się oraz sposób przekazywania wiedzy. Oprócz poprawy funkcjonowania poznawczego udział w treningu przynosi korzyści zarówno w sferze emocjonalnej jak i społecznej, poprawia relacje z innymi, rozwija zdolności komunikacyjne, podnosi samoocenę i poprawia samopoczucie.

Trening EEG Biofeedback –  jest metodą terapii która wykorzystuje zasadę sprzężenia zwrotnego do nauki wpływania na pracę własnego mózgu. Za pomocą elektrod podłączonych do aparatury rejestrowana jest aktualna aktywność mózgu. Terapia ma na celu optymalizacje procesów poznawczych oraz minimalizację dysfunkcji w funkcjonowaniu mózgu. Trening biofeedback poprzez regulowanie bioelektrycznej aktywności mózgu wpływa pozytywnie na: sprawność intelektualną, radzenie sobie ze stresem, funkcjonowanie emocjonalne( zaburzenia emocjonalne, stany lekowe, depresje, zaburzenia snu) to narzędzie które pomaga w indywidualnym nauczaniu umiejętności samoregulacji  a tym samym lepsze funkcjonowanie całego organizmu.

EnglishGermanPolish
MENU