Dotacje, programy, projekty

Dotacje, programy, projekty

Informacje na temat realizowanych programów, dotacji, projektów

Cyfrowe okno na świat

Dzienny Dom „Senior+” w Pleszewie otrzymał dotację celową w kwocie 19.996,00.zł w ramach otwartego konkursu „Cyfrowe Kluby Seniora” ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji. Przedsięwzięcie miało na celu doposażenie stanowisk, służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. O dofinansowanie w trybie konkursowym mogły ubiegać się jednostki

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022

Dzienny Dom „Senior +” w Pleszewie realizuje zadania w zakresie  programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 w ramach modułu II. Placówka świadczy usługi dla osób powyżej 60-tego roku życia z terenu powiatu pleszewskiego oraz wspiera ich rodziny w sytuacji braku możliwości zapewnienia opieki osobom starszym. Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021

Dzienny Dom „Senior +” w Pleszewie realizuje zadania w zakresie  programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 w ramach modułu II. Placówka świadczy usługi dla osób powyżej 60-tego roku życia z terenu powiatu pleszewskiego oraz wspiera ich rodziny w sytuacji braku możliwości zapewnienia opieki osobom starszym. Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom  poprzez umożliwienie im

Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2

Nazwa dotacji: Dotacja na realizację bieżących zadań własnych Powiatu przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej Nazwa zadania: Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2 Całkowita wartość zadania: 318.212,00 zł Wartość dofinansowania: 135.764,36 zł Wojewoda Wielkopolski przyznał Powiatowi Pleszewskiemu 163.300,68 zł dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczonej na

Dotacja na zadanie remontowe pn. „Remont w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”

Nazwa dotacji: Dotacja na zadanie remontowe pn. „Remont w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie” Nazwa zadania: Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Podgórnej 2 Całkowita wartość zadania: 648.579,92 zł Wartość dofinansowania: 324.289,96 zł Dotacja z WUW Poznań – 50%, środki własne powiatu pleszewskiego – 50% Wojewoda Wielkopolski przyznał Powiatowi Pleszewskiemu 324.289,96 zł dofinansowania

EnglishGermanPolish
MENU